Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Praca nie była nigdzie publikowana ani zgłaszana do publikacji w innym czasopiśmie.
  • Tekst pracy został utworzony w OpenOffice (LibreOffice), Microsoft Word lub jako plik w formacie RTF.
  • Tekst jest sformatowany czcionką 12 pt, zastosowano pojedynczą interlinię, kursywę zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL), a rysunki i tabele, które zamieszczono na końcu pracy lub w osobnych plikach, zostały zacytowane w tekście odnośnikami.
  • Tekst został skomponowany zgodnie z wymaganiami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w "Instrukcji dla Autorów".

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wpisane na tej stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszym czasopiśmie i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie.